Elin Landler in memoriam

Elin Landler døde i pinsen 2021.
Elin var gennem alle årene medlem af »Dansk Kultur« og nogle år også bestyrelsesmedlem. Hun var desuden tovholder for foreningens foredrag i Valby Kulturhus. Vort lands ve og vel lå hende meget på sinde.
Man husker Elin som et indsigtsfuldt, humoristisk og gavmildt menneske. Hun var engageret i flere forskellige foreninger. I sine sidste år var hun meget plaget af sygdom.
Elin var ansat i postvæsenet. Hun efterlader sig ingen familie.
Elin Landler bliver bisat onsdag 2. juni 2021 kl. 11 fra den lille sal på Søndermark kirkegård, Roskildevej 59, Frederiksberg. Hendes urne vil senere blive nedsat i fællesgraven Birkelunden på kirkegården.

Æret være Elin Landlers minde.