Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside


Humor
Forbudte vittigheder

Mustafa
efter døden
 
Ved himlens port  

Kan man forbyde vittigheder?
Af Rolf Slot-Henriksen

I Danmark er en vigtig del af den danske kultur muligheden af at være vittig, lun eller drillende på mange  niveauer.- Dette forstås ikke af alle kulturer og religioner.

Forfatteren Kåre Bluitgen siger herom: Mange, som ikke er danskere, siger "at det sværeste at forstå ved danskere er deres humor. I begyndelsen opfatter mange indvandrere danskerne som kolde og utilnærmelige. Og selv når de har lært sproget, bryder danskerne omkring dem pludselig ud i latter, uden at der tilsyneladende er sagt noget morsomt. Nogle er forskrækket over, at der ikke findes tabuer, at der ikke er noget der ikke må laves grin med".
Har man ikke en dansk kulturbaggrund kan vittighederne forstås som onde eller også forstås de slet ikke. Der skal altså noget særlig til for at forstå dem: nemlig den danske kultur, samt lune, hvilket ikke alle er i besiddelse af.

Ordet vittig er oldnordisk og betyder "forstandig". Man skal altså kunne forstå for at kunne grine og dermed lære. Vittigheden skal medføre ny forståelse. En vittighed kan sige noget, man ellers har svært ved at sige.
Reelt laver danskere grin med alt og alle lige fra Molboerne til dronningen, præster, muslimer, jøder, skodaejere, endog Gud og dem selv!

Kulturkløften og dermed forståelseskløften for vittigheder og lune har i de sener år sat flere retssager i gang mod danskere. Nogle muslimske organisationer, samt Islamisk kristen Studiecenter(IKS) i København og Nævnet for etnisk Ligestilling har prøvet at stoppe og forbyde visse bøger med vittigheder.
Der er endog blevet anlagt sager for anklagemyndigheden med krav om forbud mod bestemte vittigheder. 1997 afleverede "Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination" og "Det danske Center for menneskrettigheder" endog en rapport til FNs Racediskriminationsskomite vedr. disse vittigheder. Ingen dansk domstol har dog til dato nedlagt forbud mod vittigheder, hvorimod en stor dansk virksomhed har afskediget en medarbejder pga. af en "indvandrerfjendsk" vittighed.

Mustafa efter døden/ønskes censureret
Det er Mustafa, som er død. og så kommer han op i Himlen. Her møder han Sankt Peter.
"Dav er Allah her?"
-Nej, der må du et trin længere op".
Der møder han Jesus.
"Dav er Allah er?"
_-Jeg har ikke set ham, men nu skal jeg se efter i Himlen.-
Der går lidt tid, så kalder Gud. - Kom indenfor, vil du have en kop kaffe?-
-Ja tak- svarer Mustafa.
Så vender Gud sig, knipser med fingrene og råber: -Alllah, gider du lige komme herud med to kopper kaffe?-

Ved Himlens port/ønskes censureret
En sønderjyde, en fynbo og en pakistaner kommer til Himlens port. Sønderjyden når først hen til Sankt Peter, der siger: -Det koster 500 kr. at komme ind.-
-Ok-, siger sønderjyden og hiver prangerpungen frem.
Fynboen brokker sig over prisen, men betaler.
Så kommer pakistaneren frem til porten.
-500 kr. tak-, siger Sankt Peter.
Pakistaneren glor vantro og udbryder: "Jamen, har kommunen ikke ringet?"
 


 
Vittigheder om...
Ægteskabet
Århusianere
Blondiner
Børn
Det danske sprog
Det ufrivillige
Døden
Dyr
Energi/hvile
Forbudte vittigheder
Gruk
Himmel/helvede
Jøder
Kristne
Læger/advokater
Lune Jyder
Molboer
Muslimer
Paradis
Politiet
Politik
Præster
Skoler
Storm P: Fluen
Sproget
Vendelboer
Visdom

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^