Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Mærkedage
Marts

Kvindernes internationale kampdag
Af Hans Christophersen


- afholdes altid d. 8. marts.
Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag markeres den 8. marts hvert år for at sætte fokus på kvinders stilling i verden. I visse lande er det en national helligdag. FN vedtog i 1977 at anbefale fejringen af kvindekampdagen 8. marts. Ideen om denne særlige dag blev fremsat af Clara Zetkin (1857-1933) ved et møde i København i 1910.


Fyrretyve riddere
Af Rolf Slot-Henriksen


- afholdes altid d. 9. marts.
År 320 nægtede 40 riddere i en hærafdeling i den romerske hærs 12. legion at ofre til de romerske guder og at ofre til kejseren som en guddom. Da man fandt ud af, at ridderne var kristne og forsat nægtede ofringsceremonien, tvang generalen dem til at stå nøgne på en tilfrosset sø i Armenien gennem en hel nat. Næste morgen var de i den bidende nattefrost alle frosset ihjel. Senere blev de i kirken saligkårede og ophøjede til helgener for deres standhaftige tro.

Netop denne dag spiller vejrvarsler en stor rolle. Man siger, at som vejret er denne dag, vil det være de næste 40 dage.
Og hvis solen den dag vil skinne lige så længe, som en fummelfingret kvinde er om at sadle en hest, vil alt gå godt.


Det danske mindretals fødselsdag i Sydslesvig
Af Hans Christophersen


- afholdes altid d. 14. marts.
Ved afstemingen den 10. februar 1920 havde Nordslesvig i 1. afstemningszone stemt sig hjem til Danmark; men ved afstemningen 14. marts 1920 i 2. afstemningszone var der flertal for tysk tilhørsforhold syd for den nuværende landegrænse, så det anses for det danske mindretals fødselsdag. Formanden for Sydslesvigsk Forening har foreslået dagen som officel sydslesvigsk flagdag i lighed med de andre flagdage (Færøerne og Grønland). Et nyt forslag er Dannebrog med de to blå slesvigske løver i det øverste lille felt i flaget. Ellers har det været løverne på gul flagdug, som blev indført i efterkrigstiden, hvor de engelske besættelsesmyndigheder forbød brugen af Dannebrog (1945-50).

Den Danske Forening blev grundlagt 18. marts 1987.


 
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December